ลุ้นรับ Jackpot เงินล้านทุกยอดแทง
จับยี่กี VIP - รอบที่ 74 26 January 2020
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หวยรัฐบาล 1 February 2020

xxxxxx

3ตัวหน้า

xxx,xxx

3ตัวล่าง

xxx,xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP 26 January 2020
จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

046

2ตัวล่าง

39

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

037

2ตัวล่าง

22

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

719

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

036

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

843

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

280

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

604

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

969

2ตัวล่าง

37

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

603

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

584

2ตัวล่าง

88

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

801

2ตัวล่าง

08

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

863

2ตัวล่าง

08

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

153

2ตัวล่าง

09

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

962

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

914

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

036

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

624

2ตัวล่าง

44

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

159

2ตัวล่าง

97

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

756

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

045

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

009

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

814

2ตัวล่าง

85

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

020

2ตัวล่าง

22

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

338

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

681

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

667

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

587

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

489

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

961

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

529

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

188

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

070

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

010

2ตัวล่าง

22

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

822

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

069

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

521

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

143

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

057

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

408

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

377

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

799

2ตัวล่าง

30

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

248

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

961

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

485

2ตัวล่าง

99

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

689

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

492

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

078

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

570

2ตัวล่าง

94

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

152

2ตัวล่าง

88

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

453

2ตัวล่าง

81

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

932

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

346

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

815

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

053

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

637

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

378

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

986

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

705

2ตัวล่าง

31

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

288

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

055

2ตัวล่าง

30

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

181

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

307

2ตัวล่าง

10

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

767

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

405

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

823

2ตัวล่าง

62

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

183

2ตัวล่าง

50

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

932

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

992

2ตัวล่าง

08

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

118

2ตัวล่าง

56

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

064

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

295

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

129

2ตัวล่าง

46

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

141

2ตัวล่าง

97

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

046

2ตัวล่าง

39

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

037

2ตัวล่าง

22

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

719

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

036

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

843

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

280

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

604

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

969

2ตัวล่าง

37

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

603

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

584

2ตัวล่าง

88

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

801

2ตัวล่าง

08

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

863

2ตัวล่าง

08

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

153

2ตัวล่าง

09

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

962

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

914

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

036

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

624

2ตัวล่าง

44

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

159

2ตัวล่าง

97

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

756

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

045

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

009

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

814

2ตัวล่าง

85

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

020

2ตัวล่าง

22

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

338

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

681

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

667

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

587

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

489

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

961

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

529

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

188

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

070

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

010

2ตัวล่าง

22

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

822

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

069

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

521

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

143

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

057

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

408

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

377

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

799

2ตัวล่าง

30

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

248

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

961

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

485

2ตัวล่าง

99

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

689

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

492

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

078

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

570

2ตัวล่าง

94

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

152

2ตัวล่าง

88

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

453

2ตัวล่าง

81

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

932

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

346

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

815

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

053

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

637

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

378

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

986

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

705

2ตัวล่าง

31

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

288

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

055

2ตัวล่าง

30

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

181

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

307

2ตัวล่าง

10

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

767

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

405

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

823

2ตัวล่าง

62

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

183

2ตัวล่าง

50

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

932

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

992

2ตัวล่าง

08

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

118

2ตัวล่าง

56

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

064

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

295

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

129

2ตัวล่าง

46

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

141

2ตัวล่าง

97

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx